New School Center

Doel: elk kind laten stralen als een mooie diamant

Nurturing curious young minds

Programma New School Center in 7 kernachtige punten:


1)  Van leren naar het ontdekken van je unieke passie en talenten


2) Opname van kinderrechten in curriculum van elke school


3) Participatie ouders invulling geven in onderwijsproces


4) Monitoring op veiligheid, gezondheid, welzijn en ontwikkeling


5) Preventiekant kindermishandeling via het onderwijs en de 

behandeling van de kinderrechten op alle scholen invullen


6) Voor zover mogelijk het labelen van kinderen jonger dan 12 jaar voorkomen. Denken in ontwikkeling en niet in ziektebeelden.


7) Medicalisering van kinderen onder de 12 jaar wordt afgeraden


Old school:


Gelooft in formulieren en uitvoerige rapportages en 

zorgt voor verdergaande regelgeving en bureaucratisering


New school:


Gelooft in ontwikkeling van passie en talenten en participatie. 

Wilt de zorg omvormen richting persoonlijke ontwikkeling.

7 onderwerpen van het programma

Onze missie

We zien dat het onderwijs en de zorg en de professionele hulpverlening de laatste jaren steeds meer en meer te maken krijgen met meer regeltjes en wetgeving, oftewel bureaucratisering en dat leidt eigenlijk tot niks. Geen verbeterde leerresultaten en ook geen verbeterde participatie van kinderen en ouders in het leerproces en het zorgproces. Wij pleiten er dan ook voor om het over een compleet andere boeg te gooien, namelijk:

1) Van leren naar => zo volledig  mogelijke persoonlijke ontwikkeling van een kind, waarbij zijn passie en talenten 100% aan de orde zullen komen

2) Van zorg naar persoonlijke ontwikkeling van een kind, dus niet meer denken in ziektebeelden, maar in de mogelijke persoonlijke ontwikkeling

3) Van regeltjes en wetgeving zien te komen tot concrete participatie binnen het proces door kinderen en ouders daarin in een vroeg stadium te betrekken

Ons heldere 7 punten programma is bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs, de jeugdzorg en de professionele hulpverlening

De integrale  toepassing van deze 7 punten zal tot een volledige verandering van het huidige paradigma in al deze 3 sectoren zorgen en dat is ook precies de bedoeling. De huidige ingeslagen weg van verdergaande regelgeving en bureaucratisering is simpelweg een doodlopende weg. Wij geloven oprecht in een participatiesamenleving.

CHECK OUR PROGRAMS

Alle relevante partijen, zoals scholen in het primair en voortgezet onderwijs en alle JGZ's, maar ook alle professionele hulpverleners  kunnen zich nu bij dit New School Center aansluiten. Door dit manifest en dit New School Center voor 100% te ondersteunen kunnen we nu met elkaar veranderingen in een versneld tempo en in geheel Nederland tegelijkertijd laten  plaatsvinden. Als ons dat lukt dan doorbreken we met elkaar een aantal vicieuze cirkels waar het onderwijs en jeugdzorg nu helaas al lang in vast zitten. 

Deelname aan deze nieuwe beweging is al mogelijk voor een bedrag van Euro 100 per jaar. Betreft dan de deelname van een zelfstandig hulpverlener.

Deelnemende partijen kunnen dan indien gewenst op deze website genoemd worden en dan weet iedereen direct waar hij of zij aan toe is. Op deze manier kunnen we snel met elkaar een groot netwerk bouwen dat elkaar zowel versterkt als ook ondersteunt. Deze website zal dan continu met best practices komen op het gebied van de uitvoering van de 7 punten uit dit programma en continu de professionals die deelnemen aan het woord laten.

0