Achtergrond

Oprichter van New School Center


Dit New School Center is per 1 februari 2021 opgericht door Paul Heinerman. 


Paul heeft een beetje een dubbele loopbaan gehad. Aan de ene kant heeft hij bijzonder veel ervaring opgedaan als verandermanager binnen met name de wat grotere corporates en een aantal beursgenoteerde ondernemingen. 


Aan de andere kant is hij al vroeg in zijn loopbaan gevraagd als gastdocent en dat dan ook weer in een grote hoeveelheid aan vakken. Onderwijs en persoonlijke ontwikkeling heeft dan ook absoluut zijn echte passie. 


Iemand of een organisatie verder helpen bij het vinden van zijn echte passie en talenten en in het geval van een organisatie de zoektocht naar een allesoverheersende missie en visie dat zijn dan weer de concrete uitwerkingen      van zijn passie. Daar komt bij dat hij verwacht met dit programma kindermishandeling al in een vroeg stadium bespreekbaar te maken bij de kinderen zelf door ze op speelse wijze op hun kinderrechten te wijzen. Een logisch  gevolg zou dan zijn dat de veiligheid, welzijn, gezondheid en de persoonlijke ontwikkeling van elk kind groter wordt.


Deze website en dit leuke initiatief om op meta-niveau veranderingen door te voeren kon dan ook niet uitblijven. 


Last but not least heeft hij een 12-tal boeken geschreven over persoonlijke ontwikkeling, onderwijs en spiritualiteit.

Filosofie

De filosofische onderbouwing van al deze activiteiten komt voort uit de stelling dat elke bovenstroom van activiteiten een onderstroom van morele inbedding nodig heeft om sturing te kunnen geven aan de activiteiten binnen de bovenstroom. Juist deze onderstroom is wat weggesijpeld uit de samenleving en daardoor automatisch ook debet aan een groot aantal problemen op meerdere gebieden en terreinen.


Het verhaal dat er aantoonbaar meer planeten in dit Universum zijn dan zandkorrels op deze aarde geeft deze visie aardig weer. Aan de hand van deze kennis zou je kunnen opmaken dat er sprake is van een doelbewuste Schepping waar dan ook een Schepper bij hoort. Als er sprake is van 1 Schepper dan behoren wij allemaal tot zijn kinderen en dan zijn veel problemen in elk geval op dit moment onnodig. Het besef dat wij in onze diepste kern familie van elkaar zijn kan dan ook voor de morele inbedding binnen de onderstroom zorgen die zo hard nodig is om leiding en sturing te kunnen geven aan de sterke bovenstroom. 

Locatie 

Het doel van het New School Center is om er een complete netwerkorganisatie van te maken waarbij er eigenlijk geen behoefte is aan een vaste vestiging of locatie. Een telefoon en een laptop, meer is er eigenlijk niet nodig om dit concept blijvend onder de aandacht te brengen en te houden. Wel zullen er regelmatig informatiebijeenkomsten als ook trainingen worden gepland om het niveau van onze eigen activiteiten ook op orde te krijgen en te houden.


Het leuke van dit nieuwe werkmodel is nu wel dat we aan de hand van 7 vrij eenvoudige veranderingen in het systeem een kanteling in het paradigma van partijen kunnen veroorzaken, waarbij de veiligheid van elk kind op 1 staat.

REACTIES

Hoi Paul, een goed geschreven manifest

Jacobien

0