Programma's deelnemende partijen

Onze programma's

In de aangeboden programma's hebben we onderscheid gemaakt in 3 invalshoeken. Per invalshoek worden er specifieke programma's aangeboden en 1 partij kan natuurlijk ook programma's aanbieden voor meerdere invalshoeken


School

Er wordt vooralsnog begonnen binnen het primaire onderwijs: De volgende programma's worden hier aangeboden:


Kinderrechten op school

Competentietesten

Assessments

Elearningtrainingen 

ENROLL NOW!


Zorg

Betreft met name werkzaamheden van alle JGZ's  als ook alle werkzaamheden van jeugdzorg


Ondersteuning ouders

Ondersteuning kind

Behandelmethode kind

Persoonlijke ontwikkeling kind

ENROLL NOW!


Professional

Betreft alle professionele partijen die binnen dit werkveld bezig zijn, waaronder psychologen en gedragswetenschappers 


Traumaverwerking

Voorkomen van kindermishandeling

Ondersteuning van ouders

Aanbieden van netwerkzorg

ENROLL NOW!

0