Achtergrond

Start New School Center


Het New School Center is per 1 februari 2021 opgericht door Paul Heinerman. 


Paul heeft een beetje een dubbele loopbaan gehad. Aan de ene kant heeft hij bijzonder veel ervaring opgedaan als verandermanager binnen met name de wat grotere corporates en een aantal beursgenoteerde ondernemingen. 


Aan de andere kant is hij al vroeg in zijn loopbaan gevraagd als gastdocent op een aantal Business Schools en dat dan ook weer in een grote hoeveelheid aan vakken. Onderwijs en persoonlijke ontwikkeling heeft dan ook absoluut zijn echte passie. 


Iemand of een organisatie verder helpen bij het vinden van zijn echte passie en talenten en in het geval van een organisatie de zoektocht naar een allesoverheersende missie en visie dat zijn dan weer de concrete uitwerkingen van zijn sterke passie. 


Last but not least heeft hij een 12-ta‚Äčl boeken geschreven over persoonlijke ontwikkeling, onderwijs en spiritualiteit.

Filosofie

De filosofische onderbouwing van al deze activiteiten komt voort uit de stelling dat elke bovenstroom van activiteiten een onderstroom van morele inbedding nodig heeft om sturing te kunnen geven aan de activiteiten binnen de bovenstroom. Juist deze onderstroom is wat weggesijpeld uit de samenleving en daardoor automatisch ook debet aan een groot aantal problemen op meerdere gebieden en terreinen.


Het verhaal dat er aantoonbaar meer sterren in dit Universum zijn dan zandkorrels op deze aarde geeft deze visie aardig weer. Aan de hand van deze kennis zou je kunnen opmaken dat er sprake is van een doelbewuste Schepping waar dan ook een Schepper bij hoort. Als er sprake is van 1 Schepper dan behoren wij allemaal tot zijn kinderen en dan zijn veel problemen in elk geval op dit moment onnodig. Het besef dat wij in onze diepste kern familie van elkaar zijn kan dan ook voor de morele inbedding binnen de onderstroom zorgen die zo hard nodig is om leiding en sturing te kunnen geven aan de sterke bovenstroom. 

Locaties 

Het doel van het New School Center is om er een brede scholengemeenschap  van te maken met flexibele locaties, zodat er ingesprongen kan worden op opleidingsbehoeftes waar die op dat moment plaats vinden.. Er zullen ook regelmatig informatiebijeenkomsten als ook trainingen worden gepland om onze Business Club ook sterk en levendig en actief te houden.


Op de foto zie je ons opleidingscentrum in Dordrecht.


Het leuke van dit nieuwe werkmodel is nu wel dat we aan de hand van 7 vrij eenvoudige veranderingen in het systeem een kanteling in het paradigma van partijen kunnen veroorzaken, waarbij modern onderwijs op 1 staat.

REACTIES

Hoi Paul, een goed geschreven manifest

Jacobien